Find Solutions
– lösningar som ger riktning och fart i förändringsarbetet!

 

Det finns alltid ett sätt att göra målet tydligare, att komma snabbare dit, och att få medarbetarna engagerade för uppgiften!

 

Det gäller bara att förstå vilken väg som passar bäst för just vår organisation; med våra specifika förutsättningar, vår marknad, våra medarbetare.

 

Och det gäller att skapa en tydlig struktur, som fokuserar tid och resurser på den väg man har valt - den som leder mot målet.

 

Oftast finns kunskapen i den egna organisationen, all den erfarenhet, branschkunskap och förståelse av den egna kulturen som behövs för att driva ett effektivt och engagerande förändringsarbete.

Ändå är det ibland svårt att få rätt riktning och fart på förändringen.

 

Det behövs någon som lockar fram och bearbetar kunskapen. Som strukturerar upp processen och "får det att hända".

 

Helst någon som är utpräglat affärsdriven, men samtidigt förstår människors drivkrafter och vad som får dem engagerade.

 

Det är där Find Solutions kommer in! Läs mer om hur Find Solutions arbetar under "Metod och arbetssätt"

 

     Find Solutions erbjuder:

 • Effektiva strukturer och design av förändringsarbete
 • Projektledning – både strategisk och operativ
 • Genomarbetade och utmanande beslutsunderlag inför vägval, genomförande och uppföljning
 • Metoder för att involvera och skapa engagemang
 • Kvalitativa undersökningar
 • Train the trainer - utbildningar
 • Inspirationsföreläsningar
 • Engagemangsskapande workshops
 • Coaching; individuell och i grupp
 • Goal Mapping Workshops
 • GDQ programs