Christine Stadling

En affärsdriven förändringsledare

 

Christine Stadling grundade Find Solutions 2011. Efter mer än tio år i ledande linjebefattningar i olika företag, med välkända varumärken, längtade hon efter att få kombinera sina egna affärsstrategiska erfarenheter med sin passion för att driva medarbetarengagemang i större förändringsprocesser.

 

Christine är i grunden affärs- och bolagsjurist. I den rollen har hon stöttat affärsverksamheter i hela kedjan från produktutveckling till kunderbjudande. Hon har genomfört och drivit ett flertal due diligence-processer, mergers & acquisitions och andra integrationsprojekt. Parallellt med sina fasta roller har Christine även haft ansvar för interna medarbetarundersökningar och uppföljningsarbeten.

 

Christine var under en period vd för ett uppköpt dotterbolag inom en större koncern. Christine hade totalansvar för såväl affärsutveckling som den strukturella och kulturella integrationen i koncernen.

 

"Engagerade medarbetare skapar lönsamma affärer! Men vad engagerar medarbetarna?"

 

Hon vet vad det innebär att vara ledare och medarbetare i en organisation som genomför stora förändringar – inte minst vilka krav det ställer på ledarna och hur man når fram till medarbetarna!

Christine är diplomerad coach. Hon har lång praktisk erfarenhet av att arbeta med coaching i sitt dagliga arbete som ledare, men också i samband med större förändringsprocesser.

 

Folk som har arbetat nära Christine beskriver hennes sätt att arbeta som: affärsmässigt, drivet, resultatorienterat och effektivt. "Hon får verkligen saker att hända!" Ber man dem att beskriva henne som person och kollega använder de istället ord som: social, energisk, positiv och passionerad. "Det är mycket positiv energi när man jobbar med henne!"

 

Den sammantagna bilden beskriver ganska väl hur Find Solutions tar sig an en uppgift: Det ska leda till konkreta, synliga och bestående affärsresultat – men man ska också ha kul under tiden!

Förutom sin juristexamen har Christine också genomgått flera ledarskaps- och kvalitetsutbildningar, bland andra:

  • GDQ certifiering
  • ACC-coach, diplomering
  • Six Sigma-certifiering
  • Executive Development Leadership Programme, RSA Insurance Group
  • Task Orientated Negotiation Skills training
  • Goalmapping kurs

Christine är också en driven moderator vid  t ex större ledarkonferenser eller workshops samt uppskattad mentor i the Swedish-American Chamber of Commerce Mentor programme.