Find Solutions Nyårskort 2013/2014.

"Reflektion är grunden till
varaktig framgång."

Find Solutions Nyårskort 2012/2013.
"Framtiden är den enda period i livet som går att påverka."

Just nu...


Våren 2014

Under våren  kommer Find Solutions att fylla på verktygslådan med en fördjupning inom coaching - PCC diplomering - och en intressant metod att sätta mål - Goal Mapping.


Vad hände under 2013

Find Solutions har under 2013 drivit flera förändringsprojekt och hanterat många utmaningar som har dykt upp på vägen mot målet. Tack vare en tydlig målbild och ett coachande förhållningssätt har förändringsprojekten uppnått ett bestående resultat.

Find Solutions har också hjälpt flera ledningsgrupper och individer att identifera mål och stöttat dem på resan mot målet. Förutom modellen Path Finder designad för förändringsarbete erbjuder Find Solutions även ett verktyg för att mäta gruppers effektivitet - GDQ.

Våren 2013
Christine har nyligen certifierats i Susan Wheelans GDQ verktyg som på ett enkelt sätt kan mäta en grupps effektivetet.

Christine driver sedan årsskiftet ett projekt hos ett större svenskt bolag som inkluderar både strategi och operativt arbete. I projektet engagerar Christine medarbetare och chefer för att säkerställa att resultatet förankras under hela projekttiden.  

 

Utöver detta arbetar Christine med ett flertal coaching kunder.

 

 

Våren och hösten 2012

Christine driver sedan mars 2012 ett medarbetarengagemangsprojekt på ett svenskt företag med ca 750 anställda. I projektet arbetar Christine tillsammans med verksamheten för att skapa ett fokus på engagemangsdrivande frågor och vidareutveckla diverse processer. Projektet är nu överlämnat till organisationen med lyckat resultat.

 

Tankar och tips...


GDQ - Group Development Questionnaire
Som certifierad i Susan Wheelnans GDQ vertyg kan Christine hjälpa er att utveckla er grupp. I processen används GDQ verktyget för att mäta var din grupp befinner sig. I återrapporteringen av din grupps resultat ges en genomgång av grupputvecklingsteorier och Christine faciliterar gruppen i att skapa en handlingsplan med fokus på att nå Stage 4 - den mest produktiva fasen av en grupp. Efter en lämplig tidsperiod som bestäms tillsammans med er - erbjuds en uppföljningsmätning för att se om aktiviteterna i handlingsplanen har gett önskat resultat.   

"Train the trainer"

Under mars månad har Christine utbildat ett tjugotal chefer inför en stor förändring för deras medarbetare. Christine tillämpade "train the trainers" konceptet med lyckat resultat. Efter en genomgång av material kring förändringen, tänkbara frågor från medarbetare samt en genomgång i förändringsledning kände sig cheferna väl förberedda. När kommunikationen började nå medarbetarna visade det sig att konceptetet hade fungerat mycket bra.

 

Goalmapping

Tänk dig att arbeta med både höger och vänster hjärnhalva när du sätter mål. Nyfiken.... efter en underbar kursdag i Resultatbolagets regi har jag idag tränats i att sätta mål där det skrivna ordet har fått konkurrens av teckningar och bilder. Mycket intressant. Denna metod används av bland annat Microsoft och jag är nyfiken på att se hur det kommer att fungera i mitt företag och hur det kan hjälpa mig i mitt arbete med kunderna.

 

Investering i medarbetare...


Ett citat som har cirkulerats på linked in tål att upprepas: "CFO asks CEO: "What happens if we invest in developing our people & then they leave us?" CEO: "What happens if we don't and they stay?" Det är otroligt viktigt att ha ett genuint intresse i medarbetarna och deras utveckling. Investeringen kan göras på flera olika sätt: kurser, utvecklingsprogram, coaching, externt stöd i vidareutveckling av processer mm....

 

Förändringsarbete

Om man skall lyckas med förändring är det otroligt viktigt att man engagarar medarbetarna och pratar öppet om vilka eventuella hinder som kan uppstå i förändringsarbetet.

 

Värdegrundsarbeten


Värdegrundsarbete kan vara påfrestande och kräver stort tålamod från ledningen. När man börjar undra om förändringsarbetet verkligen kan ge något resultat är det fantastiskt att höra från organisationen: "Idag arbetade vi med värdeorden och det var så många aktuella tillfällen där vi kunde ha nytta av värdeorden".

 

Coaching

Visst är det helt underbart att se människor utvecklas. I min roll som coach har jag nöjet att träffa många människor och arbeta med dem. I början kan mötena vara lite trevande men det är otroligt roligt och intressant när man ser utvecklingen hos sin kund och att man dessutom kan se att verksamheten utvecklas - fördubblad försäljning på ett år...