"Christine har under 2012 drivit vår förändringsprocess gällande medarbetarengagemang. Hon har byggt upp en ny process och förankrat den löpande med ledning, chefer och medarbetare. Tack vare den gedigna förankringen i organisationen har svarsfrekvensen på medarbetarenkäten ökat med 8,3 % och vi överträffade det högt uppsatta målet på 94 %. Christines energi och positiva attityd kommer att vara till stor hjälp i vårt analysarbete och vår löpande dialog med chefer och medarbetare när vi upprättar konkreta handlingsplaner baserat på medarbetarnas synpunkter från Medarbetarenkätens resultat."

 

Johan Hedensiö, VD Sos Alarm Sverige AB

 

 

 

"Christine är en inspirerande, uppmuntrande och professionell coach. Christine har förmågan att både entusiasmera, utmana och locka fram det bästa ur mig vilket har utvecklat mig både i arbetet och i det privata. Christine är mycket kreativ i sitt sätt att tänka vilket gav mig nya infallsvinklar och lösningar på mitt fokusområde. Christine har förmågan att fokusera på mina styrkor och tillgångar med stort fokus på alternativa lösningar vilket gett mig självförtroende så att jag har kunnat nå mina mål oavsett strategi. Christine fick mig att gå utanför min "comfort zon" och ta kliv framåt som jag tidigare inte vågat eller sett vilket medförde att jag vann min förhandling och nådde mitt mål. Tusen tack till Christine för den fantastiska coach du är och för det som du hjälpte mig att åstadkomma!"

 

Lena Söderberg, Affärsutvecklingschef /Göteborgs Kex AB

 

 

"Christine är full av energi och entusiasm, som i kombination med hennes analytiska förmåga och djup bidrar till en lyckad coaching.

En av Christines styrkor är förmågan att identifiera det som är mest relevant i all den osammanhängande information som kommer fram i samtalen. Tillsammans arbetar man sedan vidare med att "sy ihop påsen".

Jag har lärt mig en hel del om mig själv och har verkligen sett fram emot varje samtal!"

 

Tove, bolagsjurist på ett försäkringsbolag

 

 

"Jag kom i kontakt med Christine när jag behövde få inspiration och nya tankebanor för att utvecklas i min ledarroll, och för att utveckla mina personliga mål.

Efter att ha träffat Christine regelbundet under en längre tid, känner jag att jag har utvecklats massor i min ledarroll. Christine vågar utmana mig och få mig att tänka nytt. Hon har också fått mig att inse vikten av att sätta högre mål för mina personliga resultat och för mitt team – och det har visat sig ge stor utdelning!

Christine är en väldigt proffsig och kompetent coach, och hon har varit en stor hjälp i min utveckling. Jag kan varmt rekommendera andra att ta hjälp av Christine om man vill utvecklas vidare."

 

Pernilla, SeniorSales Director och egen företagare

 

 

"Jag hade förmånen av att arbeta med Christine under tre år på Nordic Legal Dept of GE Capital och hon var en mycket uppskattad kollega. Christine strävade alltid efter att överträffa de krav som både interna och externa kunder efterfrågade. Utöver sin roll som jurist utvecklades Christine inom Six Sigma metodiken och drev flera affärsrelaterade projekt."

 

Per Westerberg, Vice President, Head of Legal, DHL Nordic and Baltic Region

 

"En äkta och kompetent glädjespridare."
Ronald Krantz,
Produktionsområdeschef, SOS Alarm Sverige AB
"Christines positiva attityd och energi kommer vara till stor hjälp i vårt analysarbete."

Johan Hedensiö,

VD SOS Alarm Sverige AB

 

 

 

"Christine är fokuserad och resultatorienterad med hjärtat på rätt plats. I integrationen av Sveland Sakförsäkringar förvandlade hon uppkomna problem till utmaningar samtidigt som hon lyckades motivera och engagera medarbetarna.

Henrik Gunolf,

Chef Företag Sverige, Trygg-Hansa

 

 

 

"Christine engagerar alla deltagare och lyckas strukturera alla frågeställningar på ett tydligt och fokuserat sätt.  Efter en WS som Christine faciliterade kunde vi arbeta vidare med vårt förändringsarbete på ett betydligt mer effektivt sätt och vi nådde målet på utsatt tid."

 

Vibeke Krag,

CEO Codan Forsikring A/S och

General Counsel, RSA Scandinavia