Path Finder

 

Det första steget när man ska ge sig ut på en förändringsresa är att bestämma sig för målet, vart man vill leda organisationen.

 

Nästa steg är att identifiera vilken väg som är mest framkomlig och snabbast leder mot målet. Där kan man ta hjälp av Path Finder.

 

Varje förändring innebär att man stakar ut nya vägar, det är det som är själva poängen med en förändring. Det kan handla om små stigar eller breda motorvägar – små eller mer genomgripande förändringar.

 

Det finns därför sällan färdigbyggda vägar som leder helt rätt, utan organisationen måste snabbt skapa en ny infrastruktur där alla medarbetare och ledare kan färdas gemensamt.

 

Path Finder är en modell för att identifiera vägen och skapa en tydlig struktur för förändringen.

 

Det är inget hokus-pokus, och till sin uppbyggnad är den inte särskilt märkvärdig.

 

Det märkvärdiga är vad man faktiskt kan åstadkomma om man använder Path Finder som verktyg för att identifiera det bästa vägvalet och för att skapa bestående engagemang på resan mot målet.

 

Läs mer om  Path Finders olika delar.