Metod för att nå bestående resultat


Path Finder

I förändringsarbetet tillämpar Find Solutions en strukturerad och effektiv metod - Path Finder. Metoden innehåller flera olika steg; analys, vägval, förankring, genomförande och uppföljning. En av nycklarna till framgång i ett förändringsarbete är att upprätthålla engagemanget på alla nivåer i företaget. Det är därför som återkopplingsmomentet i Path Finder återfinns i varje steg.

 

Beroende på hur långt ditt företag har kommit i förändringsarbetet kan Find Solutions erbjuda hela eller delar av Path Finders olika steg.

 

Under hela förändringsarbetet förespråkar Find Solutions ett coachande arbetssätt. Många av lösningarna finns i ditt företag och genom att tillämpa Path Finder och ett coachande förhållningssätt kan vi finna lösningar som ger bestående resultat.

 

Läs mer om Path Finder

 


Coaching

Find Solutions erbjuder också Coaching till individer - främst i ett skräddarsytt program som etableras tillsammans med ditt företag. Detta kan exempelvis vara tillämpbart när ditt företag har genomgått en förändring men "det nya" har inte satt sig ännu. Att erbjuda coaching till chefer och individer i ett skräddarsytt program är ett effektivt sätt för att nå önskat resultat som blir bestående.

 

Läs mer om CoachingGoal Mapping

En viktig beståndsdel i förändringsarbete är förmågan att sätta mål och få alla i teamet att styra mot det gemensamma målet. Som hjälp i detta arbete arbetar Find Solutions med en effektiv teknik som Brian Mayne har utvecklat. Modellen heter Goal Mapping - genom att aktivera både vänster och höger hjärnhalva styrs även det undermedvetna mot det uppsatta målet. Goal Mapping kan även användas för att arbeta med personlig utveckling.

Läs mer om Goal Mapping


GDQ

Find Solutions erbjuder grupputveckling genom att använda Susan Wheelans forskningsbaserade group development questionnaire - GDQ. Genom att tillämpa detta verktyg kan din grupps produktivitet mätas. I återrapportering av GDQ resultatet genomgås grupputvecklingsteorier och Find Solutions facilitera gruppen i att skapa en handlingsplan. Aktiviteterna i handlingsplanen syftar till att skapa en mer effektiv och produktiv grupp.

Läs mer om GDQ