Nå målen snabbare genom att använda hjärnans fulla potential!

Att sätta mål är viktigt - både för ditt företag och för dig personligen. Med verktyget goal mapping aktiveras både din höger och vänster hjärnhalva. I processen för att sätta mål arbetar du metodiskt med att både skriva och rita målen - allt för att även det undermedvetna ska få en tydlig målbild och på så sätt öka möjligheterna för att målen uppfylls på ett enkelt och effektivt sätt.   

Kontakta Find Solutions för att få mer information om hur Goal Mapping kan användas i din verksamhet eller för dig personligen.

Nästa öppna Goal Mapping seminarium hålls den 1 oktober 2014.
Pris: 4500 kr/person. 
Anmälan sker till info@findsolutions.se